Kupoprodajna pogodba in nakup nepremičnine
| Članek je bil prebran 608 krat.
Slabo!Zadostno!Dobro!Prav dobro!Odlično!

Kupoprodajna pogodba je pogodba, ki jo potrebujemo, če želimo prodati oziroma kupiti nepremičnino. Gre za prodajno pogodbo, ki ureja razmerja med prodajalcem in kupcem nepremičnine. S podpisom kupoprodajne pogodbe se tako prodajalec zavezuje, da bo prodano nepremičnino (katera je predmet kupoprodajne pogodbe) izročil kupcu, s tem pa bo le-ta nad ti nepremičnino pridobil tako imenovano lastninsko pravico. Kupca pa po drugi strani kupoprodajna pogodba zavezuje, da bo plačal kupnino, ki je navedena v sami pogodbi. Ker se z nakupom ali prodajo nepremičnine vsaj enkrat v življenju srečamo prav vsi, je toliko pomembneje, da poznamo, kako približno je videti kupoprodajna pogodba, kaj vse vsebuje in kakšna je njena vloga v prodajnem procesu nepremičnine.

nakup nepremičninePoglejte si osnutek kupoprodajne pogodbe tule.

Tako kupec kakor prodajalec morata zato poslovanju z nepremičninami nameniti veliko pozornosti in skrbi. S tem se je mogoče izogniti morebitnim napakam pri izvedenih postopkih ali pri pripravi dokumentov. Običajno se postopek prodaje ali nakupa nepremičnine opravlja s pomočjo strokovnjakov (pravnikov, nepremičninskih agentov, notarjev, itd.), njihova naloga pa je, da poskrbijo, da je celoten postopek izveden brezhibno. Na ta način se je najbolj gotovo mogoče izogniti vsem kasnejših težavam pri evidentiranju določene nepremičnine.

Na kaj je potrebno posebej paziti?

Tako kupec kakor prodajalec morata biti pozorna na to, da je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki. Tako je tudi zakonsko določeno in samo pisna pogodba je veljavna. Ko kupec kupi nepremičnino, jo na osnovi prodajne pogodbe nato vpiše v zemljiško knjigo. Pri tem je zelo pomembno, da je nepremičnina že v sami pogodbi opisana z enakimi podatki, kot so tisti, s katerimi se jo vpiše v zemljiško knjigo. Kupoprodajna pogodba namreč služi za pravni temelj pri pridobivanju lastninske pravice. Sama pogodba torej še ne pomeni lastninske pravice, saj je za to potreben še vpis v ZK. Šele vpis nepremičnine v zemljiško knjigo pomeni, da je kupec postal lastnik kupljene nepremičnine. V pogodbi se lahko kupec in prodajalec dogovorita še o plačilu are. Toda ara (denarni znesek) ima pravni učinek zgolj tedaj, če prodajalec in kupec hkrati podpišeta še pogodbo o prodaji nepremičnine. Sicer gre pri dogovoru o ari res zgolj za dogovor.

Nujne sestavine prodajne pogodbe

V pogodbi nikakor ne smemo pozabiti na ceno oziroma kupnino, saj se na podlagi le te nato odmerijo davki, notarski stroški in tudi stroški, povezani s taksami pri vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo. Preden kupec in prodajalec podpišeta kupoprodajno pogodbo, jo morata temeljito in počasi prebrati, dobro je, da jo pregleda tudi pravnik. Hiše ali stanovanja namreč ne kupujemo veliko krat v življenju, večina le enkrat, zato o tem področju večina nima dovolj pravniškega znanja. Ker se pri takšnih poslih obračajo zares velike vsote denarja, je za to bolje najeti pravne strokovnjake, ki lahko preverijo, da je vse v skladu z zakonodajo.

Obnavljate svoj dom? Potem preberite še tale prispevek!

© 20. 11. 2017 - turkish-embassy. Oglaševanje.